Telefon k Malinové: 6:00 - 14:00 hodin +420 373 332 078

Tradice

Rodinná firma s českým kapitálem je výsledkem dlouholetého úsilí paní Josefy Malinové, která úspěšně celou firmu založila a rozvíjela za pomoci rodinných příslušníků do dnešní podoby již od roku 1990. V roce 2002 byla založena právnická osoba Pekařství Malinová s.r.o. a její vedení zajišťuje syn. Paní Malinová však i nadále tvoří základní pilíř společnosti.